Wirtualizacja

 • Konsolidacja serwerów:
  zastosowanie wirtualizacji pozwala ograniczyć ilość serwerów oferując przy tym płynne zwiększanie przydziału zasobów.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz zapewnienie ciągłości działania:
  w przypadku awarii jednego z fizycznych serwerów, wszystkie systemy zostają uruchomione na następnym sprawnym (w przypadku zastosowania klastra HA w konfiguracji z macierzą dyskową).
 • Optymalizację kosztów związaną z utrzymaniem całej infrastruktury:
  mniejsze rachunki za energię elektryczną (pobór energii przez serwery i klimatyzację),
  Niższe koszty odnawiania gwarancji i licencji.

szukasz rozwiązania
dla swojego
biznesu?

napisz...
zadzwonimy!