Wirtualizacja

Wirtualizacja

obniżenie kosztów budowania infrastruktury teleinformatycznej w firmie.

Wirtualizacja serwerów pozwala na stworzenie na jednym serwerze fizycznym wielu serwerów wirtualnych. W praktyce oznacza to, że potrzebując kilku serwerów (np. serwera poczty, serwera www i serwera plików), możemy ograniczyć inwestycje do jednego serwera fizycznego.

Wirtualizacja to jeden z najpopularniejszych tematów w branży IT i bezpieczeństwa danych. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wdrożenie jej w swojej organizacji. Wirtualizacja, zwana inaczej konsolidacją, to technologia, za pomocą której administrator może wykorzystać sprzęt do uruchomienia wielu systemów czy oprogramowania. Jest to możliwe dzięki przydzielaniu lub udostępnianiu części mocy serwera (w jego fizycznym rozumieniu) dla konkretnych serwerów wirtualnych.

Pojęcie wirtualizacji jest dość szerokie i pojemne. O wirtualizacji mówi się w kontekście serwerów, sieci, aplikacji itd. Najczęściej jednak w świecie biznesu i ochrony danych wirtualizacja dotyczy serwerów.

Hyper-V

To oprogramowanie Microsoft stosowane do wirtualizacji fizycznych maszyn, najczęściej serwerów i komputerów. Dzięki niemu można uruchamiać wiele różnych systemów operacyjnych na fizycznym sprzęcie.

Narzędzie to dostępne jest jako komponent płatnej wersji Windows Server lub jako oddzielny produkt Microsoft Hyper-V Server. Pozwala on na instalowanie w wirtualnej maszynie zarówno systemów x86 jak i x64. Hyper-V z powodzeniem może zostać użyty do wirtualizacji zarówno serwerów z rodziny Windows jak i Linux.

Korzyści:

 • Konsolidacja serwerów:
  zastosowanie wirtualizacji pozwala ograniczyć ilość serwerów oferując przy tym płynne zwiększanie przydziału zasobów.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz zapewnienie ciągłości działania:
  w przypadku awarii jednego z fizycznych serwerów, wszystkie systemy zostają uruchomione na następnym sprawnym (w przypadku zastosowania klastra HA w konfiguracji z macierzą dyskową).
 • Optymalizację kosztów związaną z utrzymaniem całej infrastruktury:
  mniejsze rachunki za energię elektryczną (pobór energii przez serwery i klimatyzację),
  Niższe koszty odnawiania gwarancji i licencji.

 • Zwiększenie miejsc w pomieszczeniu serwerowni: mniejsza ilość fizycznego sprzętu.
 • Ujednolicenie zarządzania: infrastrukturą zarządzamy z jednego miejsca z jednej konsoli.
 • Uproszczenie procedur przywracania danych w przypadku awarii:
  kopie bezpieczeństwa danych wirtualnych serwerów możemy odtworzyć na dowolnym sprzęcie.
 • Elastyczne wykorzystanie zasobów:
  możliwość dynamicznego przenoszenia środowisk między serwerami wraz z generowanym przez nie obciążeniem (w przypadku wprowadzenia nowych systemów serwerowych, nie będzie wymagany zakup nowego serwera, aplikacja będzie działać jako kolejna maszyna wirtualna.
 • Środowiska testowe:
  klonowanie wirtualnych środowisk umożliwia przetestowanie wszystkich łat i poprawek na zreplikowanym środowisku bez wpływania na serwer produkcyjny
 • Pełne wykorzystanie zakupionego sprzętu serwerowego:
  technologia wirtualizacji pozwala na pełne wykorzystanie zasobów serwerowych
szukasz rozwiązania
dla swojego
biznesu?

napisz...
zadzwonimy!