Outsourcing IT

Czym jest Outsourcing IT ?

Outsourcing IT jest nowoczesną i niezwykle efektywną strategią zarządzania Infrastrukturą Informatyczną firmy. Outsourcing gwarantuje Państwu dostęp do wiedzy specjalistów różnych dziedzin bez konieczności utrzymywania i specjalistycznego doszkalania własnej kadry.
Przejęcie przez firmę IT Kreator odpowiedzialności za procesy informatyczne pozwoli Państwa firmie skupić się na podstawowej działalności oraz realizacji kluczowych założeń.


Outsourcing IT oferowany przez IT Kreator Sp. z o.o. to:

 • dostęp do nowoczesnych rozwiązań oraz trendów rynku IT,
 • nieograniczony dostęp do wiedzy specjalistów różnych dziedzin,
 • rozwiązania podnoszące wydajność pracy,
 • podniesienie bezpieczeństwa informatycznego firmy,
 • uporanie się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania.


Dlaczego warto wybrać IT Kreator Sp. z o.o.?

 • brak konieczności ponoszenia wysokich kosztów związanych z utrzymaniem własnego zespołu pracowników,
 • brak konieczności ponoszenia kosztów związanych ze stałym specjalistycznym szkoleniem własnego zespołu architektów i administratorów IT,
 • optymalizacja kosztów utrzymania i rozwoju Infrastruktury Informatycznej,
 • zwiększenie przejrzystości kosztów IT poprzez stałe miesięczne opłaty,
 • zwolnienia własnych zasobów do innych celów,
 • możliwość skoncentrowania się na podstawowej działalności firmy.

 

Proponowane warianty:

Opierając się na dotyczczasowych doświadczeniach proponujemy trzy warianty wsparcia informatycznego Państwa firmy:

 • outsourcing kompleksowy - przejęcie odpowiedzialności za całość Infrastruktury IT,
 • outsourcing częściowy - przejęcie odpowiedzialnośći za wyznaczone segmenty Infrastruktury, np. Serwery domeny, poczty, etc.,
 • wsparcie doraźne (na żądanie) - prace każdorazowo wyceniane i akceptowane przez klienta.

 

Zakres usług  Koszty

Na skróty

Formularz kontaktowy


JTSBW