Grzegorz Piotrowski

Główny Architekt rozwiązań Microsoft